Salg- og markedsføringsrådgivning med effekt

Effektivt salg skabes i dag gennem de rigtige salg- og marketingstrategier, de rigtige leadgenererende aktiviteter, et konverterende website og effektiv kundefastholdelse. Alt sammen forankret i en dyb indsigt i kunders beslutningsprocesser og valgkriterier. Vi hjælper jer med netop de aktiviteter, som skaber en betydelig og varig stigning i jeres salg.

Som de eneste på markedet tilbyder vi et koncept, der fastlægger og optimerer salgs- og marketingstrategier samt leadgenererende aktiviteter gennem kundeindsigt og effektmåling i én og samme proces. Og til en særdeles konkurrencedygtig pris. Vores erfaringer er oparbejdet gennem 20 år hos professionelle virksomheder som Apple, TDC og Orange. Og vore kunder tæller såvel store som mellemstore og mindre virksomheder.

Vores unikke koncept indeholder følgende elementer:

 • Interviews med nuværende og potentielle kunder for afdækning af købsbeslutningsprocesser, valgkriterier, brug af informationskanaler, etc. Uden denne helt vitale viden kan der aldrig skabes rigtig succes med salg og markedsføring.
 • På baggrund heraf fastlægges de mest effektive salg- og marketingstrategier.
 • Herefter fastlægges de mest optimale metoder til effektiv leadgenering baseret på et mix af konkrete salg-, marketing- og PR-aktiviteter. Dette kan være intelligent brug af telemarketing, direct marketing, content marketing, sociale medier, nyhedsbreve, blogs, SEO, SEM, etc.
 • Vi hjælper jer med opbygning af en effektiv salgsargumentation og udarbejdelse af professionelt salgsmateriale, kundecases, mv., der gør indtryk på kunder. Og vi rådgiver omkring en optimal brug af salgets faser.
 • Hvis relevant kan vi også hjælpe jer med økonomisk salgsargumentation, med pay for performance salgsmodeller, mv.
 • Hjemmesider sælger og konverterer ofte alt for lidt. Vi gennemgår jeres hjemmeside og kommer med forslag til forbedringer, der skaber flere leads og mere salg.
 • Undersøgelser viser, at det er op til 25 gange billigere at fastholde en kunde frem for at tiltrække en ny. Vi hjælper jer med konkrete tiltag, der sikrer effektiv fastholdelse af eksisterende kunder.
 • Stort set alle salg- og markedsføringsaktiviteter kan der laves effektmåling med en passende præcision på. Vi hjælper med dette, så kun aktiviteter der skaber høj værdi står tilbage.

Succeskriterierne for effektivt salg har ændret sig drastisk

Tidligere kunne man skabe effektivt salg alene ved at pushe sine produkter direkte til kunderne. I dag skabes effektivt salg i stadig højere grad ved, at du giver målgruppen en god grund til at trække dig ind i beslutningsprocessen via en række pull aktiviteter. Man skal således give målgruppen nogle rigtig gode grunde til frivilligt at interagere med dig. I praksis baseres strategier og aktiviteter på et mix af push og pull – og ikke mindst på dyb indsigt i målgruppen.

Vi skræddersyr løsningen til jeres behov og jeres målgrupper

Vi hjælper jer med at vælge de rigtige strategier og aktiviteter til effektiv salg og leadgenerering. Vi gennemfører forudgående kundeinterviews og efterfølgende effektmåling. Og vi kan tilmed hjælpe jer med selve implementeringen af de anbefalede strategier og aktiviteter.

Få en helt uforpligtende præsentation af vores unikke koncept. Ring eller skriv til os på 26 10 00 77 eller info@effektmarketing.dk – og vi kan aftale en kort og præcis præsentation hos jer.

Showcase
– Jayway

Problemstilling: Jayway, som er en softwarevirksomhed med 30 ansatte, havde behov for udvikling og revitalisering af salg og markedsføring i virksomheden. Herudover var der behov for at redefinere målgrupper og de produkter man fremover skulle satse på.

Indsats: Udarbejdelse af en helt ny salg- og marketingstrategi baseret på:

 • Indledende workshop, hvor der blev brainstormet på trends i markedet, alternative målgrupper og succeskriterier for at nå disse, fremtidige produkter og løsninger, kritisk viden man manglede, osv.
 • Gennemførelse af kundeanalyse via Effekt Marketing & Innovation mhp. at opnå nødvendig indsigt af salg- og marketingmæssig karakter og mht. tilfredshed på primære kontaktpunkter.
 • På baggrund af ovenstående udarbejdede Effekt Marketing & Innovation en ny salg- og marketingstrategi, herunder forslag til konkrete pull/push aktiviteter, ny salgs pitch, revidering af website mhp. bedre ranking, konvertering og leadgenerering, plan for effektmåling af aktiviteter, roadmap, mv.

Resultat: Jayway har nu en meget bedre indsigt i sine kunder. Og Jayway har en ny salg- og marketingstrategi med tilhørende aktiviteter, der kan sikre Jayway ny vækst fremover og succes i nogle mere attraktive og lønsomme målgrupper.

Pris: 30.000 kr. excl. moms alt inklusive.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *