Kundecases

5 eksempler på effektiv salg og markedsføring, innovation, pay for performance samt effektmåling…

 

Showcase 1: Salg og markedsføring

– Jayway

Udfordring: Jayway er en virksomhed med 180 ansatte, som udvikler digitale helhedsløsninger til store virksomheder, havde behov for udvikling og revitalisering af salg og markedsføring i virksomheden. Herudover var der behov for at redefinere målgrupper og de løsninger man fremover skulle satse på.

Løsning: Udarbejdelse af en helt ny salg- og marketingstrategi med tilhørende aktiviteter baseret på:

  • Indledende workshop, hvor der blev brainstormet på trends i markedet, alternative målgrupper og succeskriterier for at nå disse, mulige positioneringer i markedet, fremtidige produkter og løsninger, kritisk viden man manglede, etc.
  • Gennemførelse af kundeanalyse via Effekt Marketing & Innovation mhp. at opnå en dyb og nødvendig indsigt af salg- og marketingmæssig karakter og mhp. at afdække tilfredshed på primære kontaktpunkter.
  • På baggrund af ovenstående udarbejdede Effekt Marketing & Innovation en ny salg- og marketingstrategi, herunder forslag til konkrete pull/push aktiviteter, ny sales pitch, revidering af website mhp. bedre ranking, konvertering og leadgenerering, effektmåling af aktiviteter, roadmap, mv.

Resultat: Jayway fik en meget bedre indsigt i sine kunder. Og Jayway fik en ny salg- og marketingstrategi med tilhørende aktiviteter, der sikrede Jayway ny vækst og succes i nogle mere attraktive og lønsomme målgrupper.

 

Showcase 2: Salg og markedsføring

– At The Frontend webudvikler-konferencen

Udfordring: Det var første gang arrangørerne bag konferencen gennemførte denne konference i Danmark. Og da der herudover var flere lignende konferencer i København i samme periode var man lidt nervøse for deltagerantallet.

Løsning: Effekt Marketing & Innovation blev hyret til opgaven, og vi brugte noget tid på, at få udarbejdet det helt rigtige salg- og marketingmateriale med de helt rigtige argumenter, definere de rigtige målgrupper og vælge de helt rigtige salg- og markededsføringsværktøjer, herunder social selling.

Resultat: Konferencen blev udsolgt med et deltagerantal på 50% over det forventede/break even. Kunden var særdeles tilfreds.

 

Showcase 3: Innovation

– Københavns Lufthavne

Udfordring: Behov for udvikling og revitalisering af Terminal 1, der er utidssvarende på en hel række områder mht. indretning, mad & drikke, shoppingmuligheder, skiltning, arbejdseffektivitet, mv.

Løsning: Gennemførelse af en innovationsworkshop med 10 udvalgte personer fra talentgruppe.

  • Forforløb med konkrete opgaver, som deltagerne skulle researche på bl.a. via nettet mhp. at skabe maksimal stimuli til workshoppen.
  • Workshop af 8 timers varighed med forskellige faser og idégenererende teknikker. Resulterede i 26 spændende og veldefinerede koncepter formuleret ned på detaljerede konceptark. Og en unik energi og teambuilding som sideeffekt.
  • Efterforløb hvor deltagerne havde mulighed for at forfine og fremkomme med yderligere idéer og koncepter.

Resultat: En evalueringsgruppe udvalgte 10 særligt interessante koncepter ud af de 26 til godkendelse i direktionen. Direktionen godkendte samtlige 10 koncepter til direkte implementering – og udtrykte stor tilfredshed med projektet. Ingen tvivl om at Københavns Lufthavne tjener investeringen hjem rigtig mange gange.

 

Showcase 4: Innovation og pay for performance

– Gjensidige Forsikring

Udfordring: Gjensidige Forsikring, som er et af landets største forsikringsselskaber, havde oplevet manglende kvalitet i leveringerne for flere af sine indkøb af produkter og services, og ønskede derfor at sikre sammenhæng mellem kvalitet og betaling ifb. med fremtidige aftaler. Hidtil havde man kun arbejdet med nogle traditionelle misligholdelsesklausuler, som på ingen måde sikrede det output man ønskede.

Løsning: Effekt Marketing har hjulpet Gjensidige Forsikring med et aftalesetup baseret på P4P for i første omgang outplacement og rengøring, der sikrer tæt sammenhæng mellem betaling og kvalitet i leverancen. Herunder ses nogle af hovedpunkterne i aftalerne:

  • Outplacement. En P4P-aftale bestående af en fast betalingsdel og en variabel, præstationsafhængig betalingsdel. Sidstnævnte var to-delt med fokus på hhv. underskrevne kontrakter for berørte personer inden for en bestemt periode og disses tilfredshed med forløbet.
  • Rengøring. En P4P-aftale bestående af en fast betalingsdel og en variabel, præstationsafhængig betalingsdel. Sidstnævnte består af nogle objektive rengøringsmål og rengøringskontrol gennemført af en uvildig 3. part.

Resultat: For første gang nogensinde er Gjensidige Forsikring sikret, at man kun betaler såfremt nogle konkrete og forudgående kvalitetskrav bliver honoreret i leverancerne. Gjensidige Forsikring er så tilfreds med disse performancebaserede aftaler, at man fremover ønsker at udrulle dem på flere indkøb af services og konsulentydelser.

 

Showcase 5: Effektmåling af markedsføring

– Euromaster

Udfordring: Euromaster kørte marketingkampagner via en række forskellige print- og onlinemedier-/platforme, men havde intet entydigt overblik over hvilke af disse medier/platforme, der skabte hvor mange, konkrete leads/kontakter til Euromaster’s forhandlere.

Løsning: Euromaster fik lavet en call tracking løsning på sit website, der betød at Euromaster løbende kunne se præcist hvor mange opkald den enkelte kampagne og det enkelte medie genererede. Yderligere kunne man følge den online-adfærd på eget site eller på andre sites, der førte frem til det enkelte opkald. Og man kunne yderligere se hvilke søgeord på Google, der resulterede i hvor mange antal opkald, hvorved man kunne optimere indkøb af Google Adwords.

Resultat: Denne viden betød, at Euromaster kunne øge antallet af kundekontakter med 20% uden at bruge en krone mere på markedsføring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *